Øyangen mener det kan ligge an til at sosialkomiteen ber regjeringen utrede saken nærmere. Komiteen skal torsdag ta stilling til et forslag fra Olav Gunnar Ballo (SV) om å ta penger som er bevilget til å behandle pasienter i utlandet, og bruke dem i Norge.

–Det vil være naturlig å be regjeringen vurdere bruken av pasientmilliarden på nytt, og se om det kan åpnes for å bruke noe av pengene til pasientbehandling i Norge, sier Gunhild Øyangen til NTB.

Øyangen er nestleder i Stortingets sosialkomité. Hun mener det vil være galt å avvikle pasientbrua til utlandet nå, fordi det allerede er inngått avtaler med både pasienter og sykehus. Arbeiderpartiet stemte imot pasientmilliarden i november, fordi partiet mente at vedtaket var forhastet.

Vurdering ­–Vi kan ikke overse et vedtak som er fattet. Det vil også være helt unaturlig av Stortinget å si at et visst beløp skal brukes i Norge, men vi kan be om at regjeringen vurderer dette spørsmålet og gjennomfører en grundig saksbehandling, sier hun.

Helseminister Tore Tønne sa mandag at det vil være uansvarlig å bruke pasientmilliarden i Norge, og viste til at det vil sprenge rammene for statsbudsjettet og bidra til å øke presset i norsk økonomi. Tønne mener problemene i helsevesenet først og fremst skyldes dårlig organisering, ikke mangel på penger.

Begge deler –Jeg mener problemene skyldes begge deler, sier Gunhild Øyangen, og karakteriserer dette som en nyanseforskjell mellom henne og helseministeren.

–Det er en del av sykehusene som går på sparebluss, og som kan behandle flere pasienter hvis de får mer penger. Jeg mener det er andre ting det bør strammes inn på i norsk økonomi enn pasientbehandling ved sykehusene. Regjeringen har også selv tatt initiativ til å gå gjennom hvor mye penger som tåles å bli brukt i norsk økonomi, sier hun.

-Hvilke kriterier skal gjelde hvis noe av pasientmilliarden brukes i Norge?

–Det vil jeg forbeholde meg retten til å komme tilbake til. Dette må utredes nærmere, og jeg vil legge vekt på Helsedepartementets vurdering, sier Gunhild Øyangen. Hun vil ikke gå inn på om pengene skal øremerkes, om de skal gå til bestemte sykehus etter søknad eller om de skal gis som økt rammebevilgning.

Øyangen tror at utenlandsmilliarden kan ha ført til en viss nytenkning i det norske helsevesenet, ved at sykehusene har opplevd konkurranse fra utenlandske sykehus.

–Generelt kan det være positivt med et element av konkurranse i den sektoren, sier hun.

NTB