• Det er forunderlig at KrFs Torill S. Nyborg skryter av samarbeidet med Ap i fylkestinget, for Ap-KrF-koalisjonen har helt latt være å styre, mener Høyres Tom-Christer Nilsen.

Som Høyres gruppeleder i Hordaland fylkesting sperret han virkelig opp øynene da han i mandagens BT kunne lese hvordan Nyborg utbroderte sin tilfredshet med koalisjonen som også omfatter Venstre og Senterpartiet.

«Vi har mange gode resultat å visa til i valkampen,» var ordene hun brukte.

— Det er oppsiktsvekkende at hun tar så hardt i når det gjelder en koalisjon som i virkeligheten har så historisk dårlige resultater å vise til, mener Nilsen.

Slett økonomistyring

— Like til i fjor sommer ble det ikke gjort noe reelt for å rette opp økonomien i fylkeskommunen. Denne hastverkskoalisjonen har levert fire årsregnskap, og hittil har ikke et eneste vært i balanse. Sist år var underskuddet 60 millioner kroner, og samlet nærmer det seg 800 millioner kroner. I tiden fremover må skole, kollektivtrafikk og samferdsel ellers betale ned den gjelden - med renter, sier Nilsen videre.

Høyres gruppeleder har også notert seg at koalisjonen hele tiden har nedprioritert skoleverket. Videregående skoler er slått sammen, men det kritikkverdige var at den styrende koalisjonen tok en ekstrarunde som forsinket hele sammenslåingsprosessen. Det skapte praktiske problemer for de impliserte.

Nøkkelen hos KrF

— Jeg synes rett og slett at Nyborg har lite å være stolt av etter disse fire årene med en koalisjon som bryter med det samarbeidsmønsteret vi hadde så god erfaring med like fra 1976, da den nye fylkeskommunen ble etablert.

Jeg er overbevist om at nøkkelen til gode løsninger her i Hordaland ligger i at KrF vender tilbake til et samarbeid med oss i Høyre, fortsetter Tom-Christer Nilsen.

Han gir henne likevel ros - på ett punkt: Det var hennes koalisjonspartnere, ikke henne selv, som stemte ned forslaget om anbud i kollektivsektoren. Dette kunne spart bussreisende for store summer i billettpriser, eller gitt dem et bedre tilbud dersom det var blitt gjennomført, slik han ser det.

— Vil du gjøre noe aktivt for å få KrF «tilbake i folden»?

— Ja, det vil jeg. KrF har alltid vært en krevende, men konstruktiv samarbeidspartner i fylkespolitikken, sier Tom-Christer Nilsen til Bergens Tidende.