Eva Nilsen, som er Aps ansvarlige for denne saken når den kommer til Stortingets kirke-, utdannings— og forskningskomité, sier at Bakkevig-utvalget har levert en spennende innstilling.

-De siste hundre år har Ap programfestet fortsatt statskirkeordning. Vi ønsker nå en bred høring og vil opprette lytteposter rundt i landet for å høre hva folk ønsker i denne saken. På lang sikt er spørsmålet om vår fremtidige kirkeordning en viktig sak som vil få konsekvenser for norsk kultur. Denne saken ønsker ikke Ap. å overlate til KrF, sier Eva Nilsen.

(NTB)