Avisen Vårt Land har benyttet materiale fra Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste for å finne ut hvilke partier som er mest enige og hvilke som oftest inntar ulikt syn i de ulike komiteene på Stortinget.

Kartleggingen viser blant annet at SV og Senterpartiet er mest enige av de rødgrønne partiene og at forskjellen er størst mellom SV og Fremskrittspartiet. Arbeiderpartiet er det partiet som på Stortinget oftest opptrer som støtteparti til regjeringen.