Justisdepartemnetet skal hyre inn private aktører for å gi politiet bedre helikopterkapasitet utenfor Østlandet, melder TV2.

  • LES OGSÅ: VIL HA POLITIHELIKOPTER I BERGEN — På Vestlandet er det store avstander, og i praksis er bil det eneste alternativet for politiet. Det betyr i mange tilfeller at det går flere timer før beredskapen er på et tilstrekkelig nivå under hendelser, sier justisminister Anders Anundsen (Frp) til kanalen.

Flere aktører

Anundsen sier videre at de derfor starter samarbeid med flere aktører.

Statoli bekrefter at de er i dialog med Justisdepartementet om helikoptre.Statoils informasjonssjef Ørjan Heradstveit sier til TV2 at de selv kjøper tjenester fra CHC Helikopter Service AS og Bristow Norway.

— Så selv om politiets behov må koordineres med Statoils virksomhet, så vil selve kontraktene bli gjort direkte med selskapene som leverer til oss, sier Heradstveit til nettstedet.

- Ikke skarpe oppdrag

I intervjuet forteller Anundsen også at de er i dialog med lostjenesten om politihelikopter-spørsmålet. Lostjenesten, som Kystverket har ansvaret for, disponerer tre helikopter.

Justisministeren røper videre at de ser på et tysk selskap med tilknytning til Sola.

— Dermed har vi potensielt tilgang til flere titalls helikoptre om nødvendig.

Justisministeren sier han ikke er bekymret for at tiltaket skal være en privatisering av ordensmakten. Han presiserer at de private helikopterne kun skal hjelpe til med frakt, og ikke inngå i skarpe oppdrag.