Da justisminister Anders Anundsen fredag møtte til høring i Stortinget, var et sentralt tema den kraftige økningen i måltallet for hvor mange asylsøkere og andre uten oppholdstillatelse som skulle sendes ut av landet.

Dette tallet ble oppgradert fra 5100 i 2013 til 7100 i 2014.

Bergens Tidende har avslørt at politiet i fjor sommer lå langt etter målet og ønsket å gi opp å nå det høye tallet returer Justisdepartementet krevde, men at de fikk klar beskjed av Anundsen selv om at målet skulle nås.

Øker med 22 prosent

viser ferske tallfra Politiets Utlendingsenhet (PU) at totalt 7259 personer ble uttransportert i løpet av 2014, skriver Aftenposten.

Dette er en økning på 22 prosent sammenlignet med året før.

2810 av de som ble sendt ut var ilagt straffereaksjon. Innenfor denne gruppen øker antallet returer med 26 prosent sammenlignet med 2013, ifølge PU.

Greide ikke målet for asylreturer

Anundsen greide ikke å nå alle sine egne returmål for 2014: Når det gjelder asylsøkere var målet å returnere 1900 i løpet av fjoråret. Desembertallene viser at PU innenfor denne gruppen landet litt under målet med 1804 returer, skriver Aftenposten.

Til sammen ble det uttransportert 649 mindreårige i 2014. PU har tidligere opplyst at 80 barn som hadde bodd mer enn fire år i Norge — såkalte lengeværende barn - ble sendt ut i fjor.

I tillegg til asylsøkere med avslag inkluderer statistikken personer under Dublin-forordningen, bortviste, utviste og andre. Frivillige returer er ikke med i tallene.