— Vi har en avtale med flyselskapene i Norge som gjør at vi får prioritet på ordinære rutefly, bekrefter stabssjef Johan Fredriksen i Oslo politidistrikt overfor Dagens Næringsliv.

Beredskapstroppen i Oslo utgjør politiets nasjonale innsatsstyrke, og trenger den lufttransport er det Forsvaret eller vanlige rutefly som er alternativet ettersom landets eneste politihelikopter er så fullt av overvåkingsutstyr at det i praksis bare kan frakte besetningen på tre personer.

Politihelikopteret har i løpet av året fått redusert flytiden fra 1.200 til 900 flytimer - 2,5 timer på vingene i døgnet i gjennomsnitt - og har måttet tåle flere budsjettkutt de siste årene.

I Sverige er situasjonen en helt annen. Mens det koster 44 millioner kroner i året å holde Norges eneste politihelikopter i lufta, koster det rundt 150 millioner norske kroner å holde Sveriges seks politihelikoptre i gang.

Helikoptrene i Sverige er av samme type som det som finnes i Oslo, men kan frakte små innsatsstyrker på tre-fire personer ettersom man har disponert lastekapasiteten på helikoptrene på en annen måte enn i Norge.