Antallet er det høyeste siden 1987, og økningen skyldes hovedsakelig asylsøkere som er kommet fra Afrika de siste to årene, ifølge Statens institutt for folkehelse.

Siden epidemiens begynnelse er det registrert vel 2000 hiv-smittede i Norge, viser tall fra Folkehelsa.

I fjor fikk 28 menn og 13 kvinner hiv-diagnose etter heteroseksuell smitte mens de bodde i Norge. 20 menn og 4 kvinner ble smittet i utlandet, som oftest i Asia. Thailand var det hyppigst oppgitte smittestedet.

92 personer hadde hiv-smitte før de kom til Norge som asylsøkere, innvandrere eller turister.

Blant menn som har sex med menn, ble det registrert 32 nye tilfeller, og det er omtrent som før. Situasjonen er også stabil blant sprøytenarkomane, der det ble registrert sju nye tilfeller.

To barn ble født med hiv-smitte i Norge i fjor.

Sogn og Fjordane var det eneste fylket i Norge som ikke meldte om hiv-smitte i 2000.

NTB