Til tross for nedgangen ligger erstatningsutbetalingene likevel på omtrent samme nivå i dag som i 2000, viser fersk statistikk fra Finansnæringens Hovedorganisasjon.

Forklaringen på at utbetalingene er like store, er i første rekke dyrere boliger, dyrere inventar og høyere byggepriser.

Det er først og fremst de små brannene det er blitt færre av, branner som ender i erstatningsutbetalinger på under 200.000 kroner.

– Det er like mange store branner nå som før, sier informasjonsdirektør Preben Sandborg Røe i FNH.

Totalt mottok forsikringsselskapene 17.500 skademeldinger vedrørende brann i 2005. I 2000 var antallet 35.000.

Færre lynnedslag

Skademeldingene om brann omfatter alt fra totalbranner til såkalte elektriske fenomenskader og lynnedslag.

Det er først og fremst de to sistnevnte kategoriene som er blitt redusert de siste fem årene.

Ifølge Røe må været ta en del av æren for nedgangen i antall branner.

– Den kraftige nedgangen i antall skader under 200.000 kroner må i første rekke skyldes langt færre kraftige lynnedslag i 2005 enn i 200. Men nedgangen kan også forklares med at flere boliger har installert jordfeilbrytere og at elektriske apparater generelt, og PC’er spesielt er blitt mer robuste mot overspenning, sier Røe.

Fem minutter

Mindre gledelig er det at antall branner hvor forsikringsutbetalingen er på over 1 million kroner har økt med 10 prosent, fra 666 i 2000 til 735 i 2005.

– Vi har stadig flere elektriske apparater i boligen. Det gir flere steder hvor brannen kan starte. Når brannen først oppstår sprer den seg langt raskere. For 30 år siden tok det 20 minutter før en bolig ble overtent, nå tar det fem minutter, sier Røe.

Han mener årsaken er mer tekstiler, moderne stoffer i møblene og mindre solide bygningskonstruksjoner.

GOD TENDENS: Færre hus herjes av brann.
VEGAR VALDE