Det er tidligere rapportert om 15 barn med medfødte misdannelser og to barn som døde like etter fødselen fra den perioden da KNM «Kvikk» var øvingsfartøy for elektronisk krigføring (1987-94).

Bare seks fedre til disse barna arbeidet etter det Bergens Tidende kjenner til fremdeles i Sjøforsvaret i desember 2002 da seksjon for arbeidsmedisin ved Universitetet i Bergen sendte et spørreskjema til alle ansatte i Sjøforsvaret.

Dermed er det fem tilfeller i tillegg til de 17 kjente «Kvikk»-barna. Utover det vet Bergens Tidende om flere nye tilfeller som ikke ble fanget opp av den siste kartleggingen, fordi far var sluttet i Sjøforsvaret da den ble foretatt. Antall misdannelser knyttet til KNM «Kvikk» totalt øker med det til over 25 tilfeller.

Klumpfot og hjertefeil

Far var i de tilfellene BT kjenner til på «Kvikk» før 1987, da båten begynte med elektronisk krigføring. De ble rapportert etter at «Kvikk»-saken ble kjent gjennom mediene i mai 1996. Tjenestegjørende fra hele Sjøforsvaret ringte da til Haakonsvern og fortalte at de hadde fått barn med misdannelser. Men bare barn med fedre som var på «Kvikk» i 1987-94 ble tatt med i Sjøforsvarets «Kvikk»-undersøkelse.

Blant de nye tilfellene er et barn med skjelettlidelse og klumpfot der far var innom «Kvikk» i 1982-83.

«Kvikk»-saken oppsto da to tjenestegjørende fra «Kvikk» møtte hverandre tilfeldig på Haukeland sykehus og oppdaget at de begge hadde fått et barn med klumpfot. Det ble opprinnelig rapportert om fem tilfeller av denne misdannelsen med tilknytning til KNM «Kvikk», men bare tre tilfeller ble tatt med i statistikken.

Ellers kjenner BT til et nytt tilfelle av medfødt hjertefeil. Barnet er født i 1973, tre år etter at «Kvikk» ble sjøsatt. Det er tre tilfeller av hjertefeil blant de 17 «Kvikk»-barna med far som tjenestegjorde om bord i 1987-94.

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) fant i sin utredning av «Kvikk»-saken også en statistisk overhyppighet av hjertefeil blant befalsbarn i Marinen generelt.