Dette er noe av det LO-leder Gerd-Liv Valla er mest fornøyd med i revideringen av hovedavtalen mellom LO og NHO. Forhandlingene om hovedavtalen ble avsluttet torsdag etter å ha pågått i 14 dager.

I en pressemelding fra LO slås det fast at det er de tillitsvalgte som skal peke ut de ansattes representanter ved etablering av ulike arbeidsgrupper/styringsgrupper i bedriftene, ikke ledelsen.

Videre blir det presisert i hovedavtalen at ungdom skal ha anledning til å velge egne ungdomstillitsvalgte. Aldersgrensen på 20 år for å bli valgt til tillitsverv ble fjernet.

Hovedavtalen mellom LO og NHO regulerer ikke lønn, men inneholder bedriftenes og de tillitsvalgtes rettigheter og plikter, kjøreregler i forbindelse med konflikter i tillegg til flere andre bestemmelser som regulerer arbeidslivet. Avtalen revideres hvert fjerde år.