På dag— og kveldstid er det nå en voksen ansatt for hver ungdom. Dette forholdet skal nå rokkes ved.

— Det er klart at personalet vil få en mer usikker arbeidsdag, noe som igjen kommer til å gå ut over ungdommene selv, sier Nina Bless, leder ved akuttavdelingen på Øvsttunsenteret.

— Vår trygghet ligger rett og slett i at vi er såpass mange, og da klarer vi langt bedre å sette grensene som må til for å normalisere hverdagen deres.

Nestleder ved senteret, Lisen Fasting, er enig.

— Slik vi ser det, er dagens bemanningsnivå faktisk nødvendig. Dette gjelder ungdommer som faktisk må koste samfunnet en del penger, poengterer Fasting.

Også de ansattes representanter er urolige for kvaliteten på tilbudet etter at sparetiltakene er gjennomført.

— Husk på at vi tar imot de aller vanskeligste, ungdom med kompliserte og sammensatte problemstillinger. De trenger et spesielt tilbud og har et høyt personalbehov. Vi vil nå ikke kunne gi det samme faglige tilbudet som tidligere, sier hovedtillitsvalgt i Fellesorganisasjonen for sosionomer, barnevernspedagoger og hjelpepleiere (FO) på Øvsttunsenteret, Maria Rabben.