Endringen er bebudet i forbindelse med at Finnmarkseiendommene blir skilt ut 1. juli 2006.

– Vi forholder oss til vedtaket og er i gang med å planlegge navneskiftet, men har ennå ikke foretatt noen bestillinger. Røft beregnet vil det koste 10 millioner, men det kan bli mer. Hvis det blir bestemt at navneskiftet skal droppes, bør det ikke gå for lang tid, sier informasjonssjef Bjørn Tore Hals i Statskog til Trønder-Avisa..

Olaf Landsverk, hovedtillitsvalgt i Norsk Tjenestemannslag og medlem av styret i Statskog, opplyser at samtlige seks ansatteorganisasjoner i Statskog er enige om at et navneskifte er unødvendig og sløsing med ressursene.

– Organisasjonene har vært imot navneskiftet helt siden tanken ble lansert. Statskog er et godt innarbeidet navn og merkevare og vi burde ikke brukt penger på dette, sier Landsverk.