• Poenget er ikke å arrestere personalet, men å skape større åpenhet, sier overlege Sissel Aardal om det anonyme meldesystemet på Haukeland.

På Haukeland Universitetssykehus har de hatt et anonymt meldesystem på intensivavdelingen siden slutten av 90-tallet. Det har de gode erfaringer med, mener overlege Sissel Aardal.

— Det at ansatte kan melde fra om feil anonymt skaper tillit og åpenhet, og betyr at ingen ting feies under teppet, sier Aardal.

- Ikke til å unngå

Hun mener det ikke er til å unngå at det gjøres feil i pasientbehandlingen, men at det viktigste er at de feilene som skyldes dårlige rutiner eller systemfeil blir luket vekk før det får fatale konsekvenser for pasientene.

— Den vanligste feilen er feilmedisinering. Det vil si at fru Olsen får fru Hansens medisin. Som regel vil ikke dette få noen følger, men plutselig kan det gå fryktelig galt. Derfor må vi sørge for at feilmedisinering skjer så sjelden som mulig, sier hun.

Som en konsekvens har de på avdelingen sørget for at medisin med ulik styrke og virkning, men som har navn som likner på hverandre, ikke er plassert i samme hylle.

— Det er et ledd i forsøket på å skape et idiotsikkert system, sier Aardal, og forteller at tallet på medikamentfeil har sunket siden 2002.

Etter Aardals oppfatning har meldesystemet ikke bare bedret rutinene internt på avdelingen, men har også effektivisert samarbeidet mellom de andre avdelingene.

Nyttige meldinger

— I fjor fikk vi plutselig inn mange klager på sprøytemedisinering. Da viste det seg at de sprøytene som innkjøpsavdelingen hadde kjøpt på anbud ikke passet til de pumpene vi bruker. Det holdt på å gå galt, forteller hun.

Hun mener problemet med sprøytene ikke ville bli oppdaget så raskt, hvis det ikke hadde vært for at de hadde fått inn de 30 avviksmeldingene.

— I de tilfellene hvor det ikke dreier seg om utstyrssvikt, kan rapportene fortelle personalet om hva de må være nøyere med rent faglig. Det blir da tema i internundervisningen, sier Aardal.