Det besluttet Læringssenteret i går. 15 prosent av skolene (70 skoler) hadde åpnet for utvidet bruk av hjelpemidler.

Det ga disse elevene bedre grunnlag for å besvare to av årets fem oppgaver. Det ble opplevd urettferdig og skapte umiddelbart strid. Elevene får nå velge om de vil beholde eksamenskarakteren eller la standpunktkarakteren bli stående alene på vitnemålet.

— Vi tror at dette er en løsning som tjener de fleste, sier direktør Jostein Osnes ved Læringssenteret. Ble eksamen annullert fordi noen opplevde det urettferdig, ville det skapt ny urettferdighet.

— Årets 3500 privatister ville f.eks. stått helt uten karakterer. Samlet har man derfor kommet til at den løsning som nå er valgt, er den beste. Det har også Utdanningsdepartementet sluttet seg til.