Meningsmålingen er gjennomført av Synovate MMI på oppdrag fra Skattebetalerforeningen. I undersøkelsen svarer drøyt halvparten av de rundt 1.000 spurte at de mener kommunen de bor i sløser med penger.

Administrerende direktør Jon Stordrange i Skattebetalerforeningen mener episoder der for eksempel skolebygg og datautstyr blir mange ganger dyrere enn planlagt, svekker tilliten til kommunenes pengebruk.

Han sier til NRK at han tror mange kommuner har et kommunikasjonsproblem og ikke klarer å synliggjøre hva pengene blir brukt til.

Administrerende direktør Olav Ullern i KS mener kommunene må bedre dialogen med innbyggerne.

– Det er veldig viktig at kommunene bruker tid og ressurser på å ha en tett dialog med innbyggerne. Ikke minst ved å dempe forventningene og forklare hvordan sammenhengen er mellom inntekter og ulike oppgaver, sier han.