41 prosent av jentene og 45 prosent av guttene har sin egen mobiltelefon viser undersøkelsen, som er gjennomført blant 2.980 elever ved 70 skoler landet rundt.

Mest utbredt er mobiltelefonene blant skoler i Oslo og resten av Østlandet, mens elevene på Vestlandet og i Trøndelag har færrest.

Det er Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU i Trondheim som har gjennomført studien.

NTB