Rapporten vil ligge til grunn for Annans anbefalinger til Sikkerhetsrådet senere i oktober, når medlemslandene skal forhandle om den omstridte provinsens status.

Etter at FNs generalsekretær utnevnte Eide til sin spesialutsending til Kosovo i juni, har han hatt omfattende samtaler med politiske ledere i Serbia-Montenegro og Kosovo.

Eide har også prioritert å snakke med vanlige mennesker i Kosovo, for å vurdere arbeidet så langt med å skape et stabilt, multietnisk og demokratisk samfunn i provinsen, heter det i en pressemelding fra FN.

Kosovo har siden 1999 vært kontrollert av FN, men er formelt fortsatt en del av Serbia-Montenegro. Den albanske majoriteten i provinsen ønsker selvstendighet, noe den serbiske minoriteten og myndighetene i Beograd så langt har motsatt seg.