— Jeg har lest sakens dokumenter og studert innholdet, og er kommet til at det ikke er grunnlag for suspensjon, og han vil fortsette i tjeneste, sier politimester Truls Fyhn i Troms politidistrikt til NRK.

Den 34 år gamle politibetjenten som arbeider ved Tromsø politistasjon, er anmeldt for vold mot i alt tre personer. Han er blant annet anmeldt for politivold under en arrestasjon, samt for vold mot en varetektsfange på cella sist helg. Han er dessuten anmeldt for å ha sendt en politihund mot en mann, som senere måtte få behandling for bittskader.

Politiet har innhentet bilder fra politiets eget overvåkingsutstyr. Saken ble torsdag oversendt Spesialenheten for politisaker.

Fyhn opplyser at polititjenestemannen tidligere er anmeldt for grov uforstand i tjenesten.