Nå er mannen av utenlandsk opprinnelse, født på 80-tallet, politianmeldt.

Politiet opplyser at anmeldelsen kommer fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT). Mannen hadde selv sendt skolepapirene dit, med spørsmål om å få den utenlandske utdanningen godkjent i Norge.

– Da NOKUT sjekket, fant de at han ikke var registrert som student ved den aktuelle skolen, sier Frode Karlsen, leder for økonomiavsnittet i Hordaland politidistrikt.

NOKUTs seksjon for utenlandsk utdanning utsteder godkjenninger som forteller hva en utenlandsk utdanning tilsvarer i norsk sammenheng.

Avdelingsdirektør Ida Lønne sier at de «jevnlig» sender av gårde politianmeldelser.

– Det dreier seg om alt fra åpenbart falske vitnemål med graverende skrivefeil, til de som er så godt laget at ingen kan se at de er forfalsket, sier Lønne.

De har også avslørt utro tjenere ved utenlandske læresteder.

– De kan ha tatt seg betalt for å lage falske utdanningsdokumenter, utstyrt med originale signaturer og stempler, sier Lønne.

Bøter er den vanlige straffen for dem som blir avslørt.

– I tillegg risikerer man ett års karantene for opptak til videre utdanning.

Lønne mener det er en samfunnsrisiko at folk kommer i stillinger som krever en viss kompetanse – uten at de faktisk har den.

– For en liten bedrift kan det bety konkurs. Vår jobb er å beskytte samfunnet mot at det skjer.