NOF hevder videre at produsenten har felt trost på denne måten i 20 år, fordi fuglene gjorde stor skade på jordbæravlingen.

Foreningen påpeker at det er ulovlig å fange fugler med rottefeller. NOF skriver i en pressemelding at det finnes flere totalfredede trostearter i Norge, som svært lett vil kunne bli fanget i en rottefelle.

Ornitologene mener også at felling av trost med gevær ikke uten videre er lov.

Skadeviltforskriften i viltloven gir hjemmel til å felle en rekke arter utenom ordinære jakttider. Ornitologforeningen mener imidlertid at loven ikke gir hjemmel til å felle et så stort antall fugler som de hevder er felt av den politianmeldte jordbærdyrkeren.

(NTB)