ELISABETH SEGLEM

ANJA W. FREMO

Ifølge overlege Martin Kurz ved Stavanger universitetssykehus regner sykehuset dødsfallet som unaturlig og har derfor meldt saken både til Statens Helsetilsyn og politiet.

84-åringen falt i hjemmet sitt søndag formiddag og ble dårligere utover dagen. Han kom inn på sykehuset i 18-tiden søndag kveld.

— Mannen var våken og klar da han kom inn, men ble etter hvert døsig. En CT-undersøkelse viste at mannen hadde en pågående indre blødning. Nevrokirurgene på Haukeland vurderte det slik at mannen ikke ville tåle transporten til Bergen, og det mener vi var en riktig vurdering, sier Kurz.

— Og dere kunne ikke operere mannen?

— Nei, her var det ingen nevrokirurger på vakt. Hans eneste sjanse var å bli operert her i Stavanger, men den sjansen fikk han ikke.

— Han var med andre ord dødsdømt der og da?

— Ja, og sjansene hans hadde ikke vært så dårlige. Han var våken og klar da han kom inn hit, sier Kurz.

— Kunne han vært reddet hvis han hadde blitt operert i Stavanger?

— Det kan jeg ikke spekulere i, men vi kunne iallfall gjort noe for å gi han en sjanse. Derfor regner vi dette som et unaturlig dødsfall som er meldt både til helsetilsynet og til politiet, sier Kurz.

Helt uenig

Haldor Slettebø, klinikksjef ved nevroklinikken ved Haukeland Universitetssjukehus har en annen versjon av hendelsesforløpet.

— Vi ble kontaktet av en nevrolog fra Stavanger søndag kveld og fikk oversendt CT-bilder. Vår konklusjon var veldig klar - dette var en pasient som var døende og pasienten hadde ikke hatt noe å vinne på operasjon, sier Slettebø.

— Pasientens tilstand da vi ble kontaktet er avgjørende. Han var dypt bevisstløs og hadde pupiller som ikke reagerte på lys. CT-undersøkelsen viste en enorm blødning. Dessuten hadde han kompliserende sykdommer og brukte blodfortynnende medisin, sier Slettebø.

— Ikke en eneste nevrokirurg ved sine fulle fem, ville operert denne pasienten, sier han.

- Feilvurdering

I brevet Helse Stavanger i går sendte Helsetilsynet i Rogaland, skriver sykehuset dette om hendelsen: «Pasientens prognose ville ha vært usikker også ved operativ behandling, men nevrokirurg som vurderte pasienten i dag mente at pasienten burde vært operert akutt».

— Dette er en grov feilvurdering, sier Slettebø.

— Jeg oppfatter dette som grove beskyldninger mot Haukeland. Her insinueres det at vi ikke ville eller kunne operere denne pasienten. Han var døende og det ville være feil å operere han, sier Slettebø.

Det har lenge vert en konflikt mellom de ulike helseforetakene innenfor Helse Vest om nevrokirurgisk behandling. Ved Haukeland kjemper fagfolkene for å samle kompetansen der, noe som vil medføre et sterkt redusert tilbud i Stavanger. Dette har møtt aktiv motstand både blant brukerne og fagmiljøet i Stavanger.

Stavanger Aftenblad/Bergens Tidende