Innholdet i dokumentet ble offentliggjort 24. juni i år. I notatet kritiserer Forsvarets operative hovedkvarter og Hærens ledelse forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen og forsvarssjef Sverre Diesen for manglende respekt for fagmilitære anbefalinger.

Forsvarsministeren får nå sterk kritikk for å bruke politiet for å etterforske saker som er politisk ubehagelige for henne. Dette er andre gang hun har gått til anmeldelse. Da VG avslørte at flyttingen av Fellesoperativt hovedkvarter kunne bli langt dyrere enn det som var offentlig kjent, ble også kilden politianmeldt.

– Dette er en knebling av ytringsfriheten, og det går på demokratiet løs. Vi kan ikke ha en statsråd som går rundt og politianmelder når folk ytrer noe hun ikke liker, sier Frps forsvarspolitiske talsmann Per-Ove Width til VG.

Venstre-leder Lars Sponheim er også kritisk til politianmeldelse i en sak som er politisk belastende.

Dokumentet som ble offentliggjort 24. juni, var gradert som «begrenset», som er det laveste graderingsnivået i Forsvaret.

– Det dreier seg om straffbare forhold, og da synes jeg at vi må følge det vanlige systemet, sier departementsråd Erik Lund-Isaksen.

Strøm-Erichsen har ikke selv kommentert saken.

SCANPIX