Han beskylder Stoltenberg for urettmessig å ha sikret økonomisk støtte til Arbeiderpartiet. I anmeldelsen til Riksadvokaten viser Hagen som formann i Fremskrittspartiets stortingsgruppe til påstander som er fremsatt i onsdagens Verdens Gang.

Det hevdes i avisen at statsminister Stoltenberg endret sitt syn på sykelønnsordningen for å oppnå en økonomisk støtte på 6,7 millioner kroner til gjenvalg for sitt parti og seg selv som statsminister, skriver Hagen.

— Når det påstås i en av landets største aviser at statsministeren egentlig er korrupt, må saken etterforskes, sier Hagen.

— Derfor har jeg gått direkte til Riksadvokaten med anmeldelsen, sier han til NTB.

— Hvordan skal Riksadvokaten kunne skaffe de nødvendige bevis i en slik sak?

— Det er opp til Riksadvokaten, sier Hagen før han hopper inn igjen i valgkampen, denne gang på møte i Sarpsborg.

- Tøv

— Politianmeldelsen fra Carl I. Hagen er tøv, sier statsminister Jens Stoltenberg.

ý Dette er valgkamp-jippo fra Carl I. Hagen, og et forsøk på å få oppmerksomheten bort fra at Fremskrittspartiet i en årrekke har fremmet forslag om dype kutt i folks lønn under sykdom, sier Stoltenberg.

— Ved hver korsvei har Arbeiderpartiet vært med på å stemme ned forslagene om kutt i sykelønnen. Vi har i alle år sikret dagens sykelønnsordning og avvist forslagene fra Høyre og Fremskrittspartiet, noe vi vil gjøre også i neste stortingsperiode, sier han.

— Velgerne ser forskjell på alternativene, derfor ønsker både Høyre og Fremskrittspartiet å få oppmerksomheten bort fra hva saken virkelig dreier seg om: Hvem slår ring rundt folks rett til lønn under sykdom og hvem gjør det ikke, sier statsministeren.