Det er ulovlig å holde personer lenger enn to døgn på glattcelle før de blir overført til en vanlig fengselscelle. Likevel skjer dette ofte. Det sier advokatfirmaet som står bak politianmeldelsen.

– De fem siste varetektsfengslingene vi har hatt på vårt kontor, har vært personer som har sittet mer enn fire opptil nesten seks døgn, sier advokat Fridtjof Feydt til NRK.

Han har anmeldt hele Oslo politidistrikt. Å sitte på en slik celle for lenge er et mareritt, sier Feydt.

– Man sitter i arresten, man skal opp i et avhør, man får ikke dusjet kanskje, noen får det, men noen får det ikke, det er skrik og skrål hele døgnet, man får ikke sove, man får ikke lufting. Det er så nedverdigende som det går an, sier Feydt.

Den internasjonale torturkomiteen har slått fast at det å sitte på glattcella for lenge er tortur. Norge har fått kritikk for å holde fanger på glattcelle flere ganger.

Hanne Kristin Rohde, sjefen for arrestseksjonen i Oslo-politiet, beklager at det kan bli slik.

– Det har seg slik at det er tidvis fullt i kriminalomsorgen, og da må vi ta en avveining mellom hensynet til en trygg by og borgernes sikkerhet opp mot de straffbare forholdene som er begått, sier Rohde til NRK.

Hun sier at politiet hele tiden forsøker å finne ledige fengselsceller.

Advokat Feydt håper at en anmeldelse vil føre til at Oslo-politiet får en foretaksstraff, og at den ulovlig praksisen vil bli stanset.