Bakgrunnen for anmeldelsen er den såkalte bekjennelsesplikten i KrFs lover som sier at bare bekjennende kristne kan ha tillitsverv i partiet. Dette ekskluderer personer i andre trossamfunn fra å delta i viktige beslutningsprosesser i det norske samfunnet, mener OMOD.

— Det er påfallende at man i et demokratisk land som Norge nektes å ha verv i det partiet som sitter med regjeringsmakten på bakgrunn av ens religiøse overbevisning. Vi minner om at vi her snakker om et verv i en politisk organisasjon og ikke et trossamfunn, heter det i anmeldelsen.

OMOD mener at dette bryter med Den europeiske menneskerettskonvensjon som Norge har ratifisert og organisasjonen vil prøve saken for rettsapparatet og påtalemyndighet.

Anmeldelsen skulle overrekkes statsminister Kjell Magne Bondevik (KrF) på Ekebergsletta onsdag ettermiddag der han skulle holde en appell i forbindelse med Pakistans nasjonaldag.

(NTB)