Kontoen ble opprettet med midler fra Frps stortingsgruppe. Simonsen, som er tidligere stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, mener mangelen på regnskapsførsel har ført til at han feilaktig har fått et stort skattekrav.

– Carl I. Hagens manglende regnskap har gjort det umulig for Stortingets administrasjon å undersøke om midlene er brukt i samsvar med regelverket, og har gjort det vanskelig for Oslo ligningskontor å finne ut om midlene er skattepliktige, sier Simonsen til VG.

I 1997 overførte Hagen 416.000 kroner fra partiets stortingsgruppe til den nyopprettede reisekontoen. Simonsen var en av seks stortingsrepresentanter som skrev under på vedtaket.

Kontoen ble bruk til å dekke storbyturer i Europa for representantene og deres ektefeller. Oslo ligningskontor har delt beløpet på seks, og Simonsen må dermed skatte av rundt 70.000 kroner. Han hevder imidlertid at han bare deltok på én tur, hvor han ikke hadde med følge, og at summen er altfor høy. Ifølge ham var det bare Carl I. Hagen og kona Eli som disponerte pengene.

Verken Carl. I Hagen eller Eli Hagen har ønsker å kommentere anmeldelsen.