Avsløringen av forskjellige typer lovbrudd er omtalt i SNOs årsberetning for 2005. Der blir det opplyst at de anmeldte sakene handler om inhuman jakt med skadeskyting til følge, bruk av blyhagl, forfalskning av fellingssted, bruk av ulovlig lys ved åtejakt, og ulovligheter ved bruk av bås for fangst av både gaupe og jerv.

Informasjonsrådgiver Jostein Sandvik i SNO opplyser til NTB at det under jakta i vinter er avslørt færre brudd på reglene. Han mener dette kan være et resultat av at den styrkede kontrollvirksomheten som ble etablert fra 2005.

Forfalsket gaupejakt

Det alvorligste tilfellet handler om en gaupe som i fredningstiden i fjor vinter ble ulovlig avlivet i en fangstbås i Enebakk i Akershus. Fangstbåsen var satt opp som ledd i et forskningsprosjekt i regi av Norsk institutt for naturforskning (NINA). En mann som deltok som frivillig i NINA-prosjektet, skal ha avlivet gaupa med kniv, og deretter lagt den i fryseren.

Etter at gaupejakta startet 1. februar i fjor, skal mannen ha fraktet gaupeskrotten over fylkesgrensen til Østfold, og forsøkt å framstille det slik at dyret var lovlig skutt på kvoten for Østfold. Men forsøket ble avslørt da dyret skulle registreres hos SNOs rovdyrkonsulent i Østfold.

Denne saken har vært etterforsket av Lensmannen i Våler. Den er nå oversendt til Økokrim, som skal foreta påtalevurdering. Konstituert førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland i Økokrim opplyser til NTB at dersom det blir reist tiltale, vil straffesaken komme opp for Nedre Romerike tingrett.

Ulovlige fangstbåser

Josteins Sandvik opplyser til NTB at SNOs kontroll av fjorårets gaupejakt førte til i alt seks anmeldelser og tre advarsler. Tre av anmeldelsene gjaldt ulovlig oppsatte fangstbåser – i Fet i Akershus, Ringsaker i Hedmark og Gol i Buskerud. I alle disse tilfellene ble det fanget gaupe.

Én anmeldelse gjaldt en sak fra Lierne i Nord-Trøndelag, der en gaupe ble skutt med hagle på for langt hold. Denne saken ble henlagt av politiet, men SNO har påklaget avgjørelsen.

Den sjette anmeldelsen gjaldt en gaupe som ble skutt i påstått nødverge i Modum i Buskerud.

Kunstig lys

SNO anmeldte også fem tilfeller av ulovlig jervejakt. To av disse gjaldt ulovlig oppsatte fangstbåser i Meløy og Gildeskål i Nordland. En jeger i Dovre kommune i Oppland ble anmeldt for mangelfullt tilsyn med en fangstbås.

SNO anmeldte også bruk av en ulovlig beverfelle som var satt opp ved et jervehi i Hemnes i Nordland, og ulovlig bruk av kunstig lys under åtejakt på jerv i Skjåk i Oppland. Det siste tilfellet ble oppdaget i forbindelse med ettersøk av en jerv som var blitt skadeskutt.