Nye politi.no skal bedre politiets innsats mot kriminalitet, skriver politiet selv.

Med de nye nettsidene kan publikum levere enkle anmeldelser på nett. Eksempler på hva det vil være mulig å anmelde er stjålet mobiltelefon, lommebok og sykler

Dette kan du anmelde på nett

På nett kan du anmelde tyveri av sykkel, mobiltelefon og tyveri på offentlig sted samt anmeldelse av skadeverk på bygning og kjøretøy. Hver type anmeldelse har et eget skjema. Du finner lenkene nedover i artikkelen.

Dette er nettreglene

Vær oppmerksom på at:

• du må være over 18 år for å anmelde på nett

• gjerningspersonen må være ukjent

• det må ikke ha vært vold eller trusler om vold involvert i hendelsen

• du må være en privatperson. Organisasjoner og firma må levere anmeldelsen ved fremmøte.

Alle øvrige anmeldelser skal leveres ved fremmøte hos politiet. Du vil få tilsendt bekreftelse fra politiet på anmeldelsen.

Anmeld tyveri på offentlig sted

For å anmelde tyveri som er skjedd på offentlig sted, trenger du dette skjemaet.

Tyveri av mobiltelefon

Her kan du anmelde tyveri av mobiltelefon. Gjenstander som ble stjålet sammen med mobiltelefonen (som for eksempel veske eller lommebok) kan også registreres her. Hvis du er under 18 år, bør du anmelde ved å møte hos politiet der du bor sammen med en foresatt. Alternativt kan nærmeste foresatt registrere anmeldelsen i sitt navn.

Skjemaet finner du her .

Simpelt skadeverk på eiendom og bil

Dette skjemaet bruker du til å anmelde mindre omfattende skadeverk på privat eiendom som for eksempel knusing av ruter på bolig eller bil. Tagging kan også anmeldes her. Hvis du er under 18 år, bør du anmelde ved å møte hos politiet der du bor sammen med en foresatt. Alternativt kan nærmeste foresatt registrere anmeldelsen i sitt navn.

Tyveri av sykkel

Her kan du anmelde tyveri av sykkel fra offentlig sted. Du kan anmelde tyveri av sykkel både dersom den var låst eller ikke. Hvis sykkelen ble stjålet ved innbrudd, det vil si fra et sted hvor gjerningspersonen(e) måtte bryte seg inn for å komme til sykkelen, kan du ikke levere anmeldelsen via internett. Hvis du er under 18 år, bør du anmelde ved å møte hos politiet der du bor sammen med en foresatt. Alternativt kan nærmeste foresatt registrere anmeldelsen i sitt navn. Her er sykkelskjemaet.