— Grunnløse påstander, sier Skumsvoll til fvn.no. Han viser til sin advokat, Frp-topp Andreas Bjørn Salvesen i Farsund. Salvesenmener Helland er ute etter penger, og kaller saken ”sjikanerendepengeutpressing”.

Beate Hellandanmeldte Skumsvoll til politiet mandag, og hun viser til tre episoder somskjedde i 2008 og 2009. To hendelser skjedde på Farsund fjordhotell, den tredjeunder partiets landsmøte i mai 2009.

— Jeg har kun ønsketå legge det jeg opplevde bak meg, ikke minst for å skjerme partiet og meg selv.Lenge lå det an til at Skumsvoll ville erkjenne og ta ansvar. Når det ikkeskjer, er jeg nødt til å gå hele veien.

— Jeg må kjempe forå bli trodd, slik at jeg kan reise meg og få tilbake helsen min og verdighetenmin, sier Helland til fvn.no.

Beklager i epost

Fædrelandsvennen harfått tilgang til omfattende korrespondanse i saken - og i flere eposter harBeate Helland sagt at alt skulle bli ok igjen - hvis Skumsvoll endret adferd ogsluttet. Det finnes også flere eposter hvor Skumsvoll selv beklager det han hargjort. Han erkjenner at han har oppført seg skammelig og at dette ikke skalskje igjen.

Det foreligger ogsåomfattende redegjørelse sendt partiledelsen i Oslo og fylkespartiet iVest-Agder. I fjor var det et meklingsmøte mellom Helland og Skumsvoll, ledetav daværende fylkesleder Tor S. Utsogn, nå gruppeleder i Kristiansand.

Advokat Salvesensier dette om hvorfor Skumsvoll erkjente og lovet bedring:

— Det var for å få saken ut av verden,selvsagt. Derfor var han også villig til å betale et beløp for tort og svie.Men når vi til slutt ikke en gang kan få taushet tilbake, da er dette barebortkastet tid å jobbe videre med.

— Jeg trenger som menneske og kvinne å fåplassert ansvaret, og jeg skulle ønske vi hadde kommet fram til en minneligavtale. Jeg må ha en erkjennelse for å kunne reise meg som menneske igjen, sierHelland.

Har tilbudt erstatning

Siden 2009 har Skumsvoll og Helland flereganger vært nær et forlik eller en overenskomst. Skumsvoll har tilbudt 62.500kroner, og han har tilbud seg å gi henne erstatning for tort og svie – samt athan, selv om han ikke er enig, aksepterer de problemer hun har fått.

Dette forliket ble imidlertid ikke noe av daSkumsvoll og Salvesen også krevde tilbakebetaling av erstatningen hvis sakenfattet medias eller andres interesse, og Beate Helland på noe vis kommentererden.

— Da skjønte jeg at jeg skulle betales tiltaushet, ikke få erstatning for tort og svie. Og jeg kan ikke gå med på dette.Det har vært så mye rykter og motgang i partiet. Jeg kan ikke si fra meg rettentil å forsvare meg og forklare sannheten, sier Helland.

Dermed ble det politianmeldelse.

- Ikke politisk sak

Ståle Myhre er Beate Hellands advokat. Hansier dette:

— Det har skjedd en grovintegritetskrenkelse av Beate Helland. Dette er ikke en politisk sak, men ensak om krenkelse. Krenkelsen blir mer alvorlig når man ser hendelsen isammenheng. Helland har etter episode en høyt og tydelig gitt uttrykk for athun ikke vil mer. Likevel kommer episode to og tre.

Han reagerer sterkt på motparets snakk ompengeutpressing:

— Det var jeg som advokat som brakte detteopp. En unnskyldning og erkjennelse er lite verd hvis ikke den følges oppkonkret. Derfor anbefalte jeg et pengekrav som dokumenterer innholdet i enavtale mellom partene, sier Myhre

ANKLAGES: Stortingsrepresentant Henning Skumsvoll (Frp).
SCANPIX