NHO-sjef Finn Bergesen jr. la ikke skjul på at han er bekymret for virkningene av det gode lønnsoppgjøret i år, da han gjestet Bergen Næringsråd fredag. Med 5-7 prosent lønnsvekst må vi være forberedt på nytt press på rentenivået, mente han.

— Også vi i NHO er medansvarlig for lønnsveksten, men vi hadde valget mellom uro i arbeidslivet og å oppnå en avtale. Det store problemet er at offentlig sektor i 2002 for første gang er blitt lønnsledende. Det gjelder ikke minst i kommunene, som får stor lønnsvekst både i år og neste år, sa Bergesen jr.

Han nevnte at det i seg selv er tankevekkende at offentlig sektor nå også er blitt størst i LO.

— Det viser seg at organisasjonene i offentlig sektor ikke har den nødvendige forståelsen for problemene som den store lønnsveksten skaper. Utfordringen blir heretter å få disse gruppene til å forstå dette, sa NHO-sjefen.

Han mente at det ideelle ville ha vært 4,5 prosent lønnsvekst. Det ville ha «nøytral» virkning på renten.

Finn Bergesen jr. var i det alt vesentlige fornøyd med statsbudsjettet. Men han var bekymret for det politiske støynivået, den sterke retorikken, og mente at «det eneste som nå gjenstår er håndgemeng».

På minussiden trakk han bl.a. frem regjeringens forslag om å utvide bedriftenes lønnsplikt ved permittering fra tre til tjue dager.