Alle tre, som på hver sin kant arbeider energisk for å dele landet inn i nye regioner, venter spent på hvor konkret regjeringserklæringen blir når det gjelder overføring av oppgaver til regionene.

Samtidig er de forberedt på at både fylkesmennene, statlige etatssjefer og andre statlige representanter i fylkene vil gjøre sitt ytterste for å «sabotere» overføringen av makt.

— Det så vi ved forrige korsvei, da vedtaket om å overføre miljøsakene fra Fylkesmannen til fylkeskommunene ble omgjort. En del fylkesmenn var særdeles aktive i denne prosessen, og de lyktes, sier tidligere fylkesordfører Gisle Handeland. Han frykter at det også vil skje denne gangen, for han oppfatter fylkesmennene langt på vei som propper i systemet.

- Gir seg ikke frivillig

Halvdan Skard, som er leder i Kommunenes Sentralforbund (KS), supplerer Handeland:

— Særlig fylkesmennene har god erfaring som nettverksbyggere, og de er ikke kjent for å gi fra seg oppgaver frivillig. Jeg har selv opplevd at enkelte av dem har uttrykt bekymring for at det blir behov for færre fylkesmenn når antallet fylker blir avløst av færre regioner, sier Skard til Bergens Tidende.

Både som nestleder i Senterpartiet og som medlem av fylkestinget i Sogn og Fjordane har Liv Signe Navarsete gjort mindre hyggelige erfaringer som hun utdyper slik:

— Alliansen mellom embetsverket i departementene og statlige regionale ledere har vist seg å være en effektiv bremse på å overføre makt til fylkeskommunene. Samtidig har vi mange eksempler på at fylkesmennene er blitt pålagt stadig flere oppgaver. Det er dette vi må få slutt på, sier hun.

Drøftet på Soria Moria

Navarsete bekrefter overfor BT at regionreformen allerede er blitt drøftet på Soria Moria, og at ansvaret for sykehusene har vært en del av disse drøftingene. Både SV og Senterpartiet ønsker at folkevalgte på regionalt nivå skal ha dette ansvaret, slik det var tidligere, mens Arbeiderpartiet hittil har stilt seg negativ.

Slik Halvdan Skard oppfatter stemningen i Arbeiderpartiet - som han selv tilhører - vil det sitte «langt inne» å gjøre endringer i den sykehusreformen som helseminister Tore Tønne i sin tid gjennomførte.

Skard mener at den nye regjeringen bør ta sikte på å legge frem en proposisjon om regionreformen før påske neste år for å holde tidsplanen, slik at reformen kan iverksettes fra 2010.

Et blindspor?

Både Skard, Navarsete og Handeland er nøye med å understreke at det er helt avgjørende at de nye regionale myndighetene får langt flere oppgaver enn de som hører inn under dagens fylkeskommuner.

— Men det er et blindspor å hevde at hele reformen avhenger av at også sykehusene blir overført fra staten. Det er endelig nok av oppgaver ellers som vil gjøre det spennende og meningsfylt å være regionalpolitiker, sier Gisle Handeland.

Navarsete ser for det første for seg at Fylkesmannens miljøavdeling blir overført, likeså ansvaret for landbruk og arealdisponering, dessuten ansvaret for fylkes- og riksveier, næringsutvikling, kulturelle landsdelsinstitusjoner, høyskoler og fremfor alt sykehusene.