TORSTEIN STANGENES OG NTB

— Det er overraskende at SV snur på denne måten og danner flertall sammen med Ap og Frp. Det er bare to år siden partiet gikk i mot at man skulle kvalitetssikre befuktede egg, sier KrFs stortingsrepresentant fra Sogn og Fjordane Per Steinar Osmundnes til BT.

Han mener partiene som gikk inn for oppmykningen i den bare to år gamle bioteknologiloven tar oss flere steg nærmere sorteringssamfunnet.

Det var Frp som fremmet et privat lovforslag om å åpne for begrenset bruk av såkalt preimplantasjonsdiagnostikk og forskning på overtallige kunstige befruktede egg innen utgangen av 2005.

Dette tempoet vil SV ikke være med på, så kompromisset blir at de tre opposisjonspartiene ber regjeringen revidere bioteknologiloven «så snart som mulig i neste stortingsperiode».

Frps John I. Alvheim, som er leder av sosialkomitéen, er svært fornøyd med at partiets forslaget til endringer av bioteknologiloven får flertall. Han ser dette som en klar konsekvens av Mehmet-saken, der det ble åpnet for å sortere ut befruktede egg.

Ved å sikre et friskt, befruktet egg som ikke er smittet av Mehmets livstruende blodsykdom, skal han få en bror eller søster som igjen skal forsyne ham med de riktige antistoffene og forhåpentlig redde livet hans.

Alvheim fremmet forslaget etter at SVs landsmøte mot partiledelsens ønske gikk inn for en oppmyking av loven.

SVs helsepolitiske talsmann Olav Gunnar Ballo sier til NTB at det fortsatt skal være strenge kriterier for slik forskning og sortering av befruktede egg. Det er ikke aktuelt å gjøre noen kjønnsbestemt utvelgelse, eller å luke ut egg som er bærere av helt vanlige sykdommer.