Fremskrittspartiets Svenn Kristiansen ble onsdag valgt til ordfører i Oslo fram til etter valget. Nå møter han sterk motstand fra innvandrerpolitikere og – organisasjoner, skriver Dagsavisen.

– Det er alvorlig for byen at vi får en slik ordfører, mener SV-representanten Reza Rezaee.

Han reagerte sterkt da Kristiansen i 2002 mente at mange muslimer er mer lojale mot islam enn Norge, og ville ha troskapsløfte til Norge for nye statsborgere.

– Han stemplet en hel religiøs gruppe som mulige forrædere. Det er en rasistisk uttalelse. En mann som behandler en stor gruppe av befolkningen slik, er ikke egnet til å være ordfører, mener Rezaee.

Mangler tillit

– Svenn Kristiansen har ikke gjort noe for å få tillit hos alle innbyggerne i Oslo. Alle forslag og uttalelser i bystyret viser at han ikke er for inkludering, tvert imot, mener Karima Abd-Daif som representerer Arbeiderpartiet i bystyret.

Både Rezaee og Abd-Daif forteller om personlige negative opplevelser med Svenn Kristiansen. Abd-Daif sitter i helse— og sosialkomiteen i bystyret, inntil i fjor sammen med Kristiansen som komitéleder. Hun ble rådet av politiske venner til å bytte komité på grunn av måten han skal ha behandlet henne på.

– Lærte ikke navn

Hun hevder at Kristiansen systematisk usynliggjorte henne, og at hun ble diskriminert både som kvinne og innvandrer.

– Jeg rakk opp hånda i komitémøter for å be om ordet, men fikk det ikke. Dette skjedde gjentatte ganger over lengre tid. Han så meg rett i øynene, visste at jeg ønsket å si noe, men ga meg ikke ordet, sier Abd-Daif.

Rezaee sier han har opplevd en mer generell negativ holdning fra Kristiansen som varaordfører.

– For meg er det politiske viktigst, men gjennom fire år i bystyret har han aldri klart å lære navnene på representantene med minoritetsbakgrunn. Han viser ingen vilje til å lære dem, heller, sier Rezaee.