Arbeiderpartiets partisekretær Raymond Johansen og statsråd Erik Solheim (SV) mener Fremskrittspartiets statsministerkandidat bare kommer med ulne svar i debatten om hvorvidt klimaendringene er menneskeskapt eller ikke.

– Når hun blir avkrevd ja eller nei-svar i denne saken, svarer hun som den aller verste byråkrat, mener Solheim.

Sammen med Raymond Johansen, gikk miljøvernministeren til angrep på Siv Jensen under en klimadebatt i Studentersamfunnet i Bergen i går. I debatten stilte Frp med partiets miljøpolitiske talsmann Ketil Solvik-Olsen. Han får bedre skussmål enn sin partileder.

– Solvik-Olsen er en anstendig miljøpolitiker, sa Johansen.

I debatten svarte Solvik-Olsen ja på spørsmålet om menneskelig aktivitet bidrar til klimaendringene, men at det er uvisst hvor stor betydning CO2-utslippene faktisk har i det store bildet.

Til BT sier Erik Solheim at han merker en positiv dreining i Frps klimaretorikk. Han mener likevel fortsatt at Siv Jensen har grunnleggende feil fokus i forhold til hva som må komme ut av klimatoppmøtet i København senere i høst.

– Siv Jensen er bare opptatt av å sikre norske næringsinteresser i en ny internasjonal klimaavtale. Hun bør heller vektlegge betydningen av en felles fremtid for alle menneskene på kloden, sier Solheim.