— Vi har inngått om å etablere en Verdighetsgaranti for eldre pleietrengende. På spørsmål fra meg i spørretimen onsdag opplyste han at dette arbeidet er stanset. Dette er regelrett avtalebrudd. Snakk om samarbeidspartner som opplyser om det på denne måten, sa Dåvøy.

- Holder oss for narr Til BT sier hun at hun ble sjokkert over Hanssens fremgangsmåte.

— Hva er det med den mannen? Han får visst lov til å skyve på alt. Dette er å holde oss for narr.

Det var på tampen av 2007, mens Sylvia Brustad var helseminister, regjeringen inngikk en skriftlig avtale med KrF og Venstre om tiltak for å bedre omsorgen for eldre.

Første punkt i denne planen var en verdighetsgaranti, som blant annet gikk på lovfestede rettigheter, dagtilbud til demente, aktivitetstilbud til både eldre på institusjon og hjemmeboende, tilpasset bolig og en rekke andre forhold.

— På spørsmål fra meg noe senere opplyste Brustad at denne garantien skulle inngå i den felles helse- og sosialloven som var like om hjørnet, sier Dåvøy.

Utsetter eldrereform

— Da jeg så etterlyste hvor helse- og sosialloven står nå på onsdag, opplyser Hanssen at nei, den er stoppet. Fordi han nå vil se alt i sammenheng med den nye samhandlingsreformen, som skal sørge for bedre samordning mellom kommuner og sykehus.

Dette reagerer Dåvøy kraftig på, fordi Hanssen har opplyst at også denne reformen også er utsatt, og tidligst kommer som sak til Stortinget i juni.

— Den blir altså ikke behandlet i denne perioden. På Ap-landsmøtet sa Hanssen at reformen først kommer i 2012. Skal de eldre altså vente i to-tre år til for å håpe på bedre omsorg? Jeg blir sint. Vi kan ikke samarbeide på denne måten, sier Dåvøy.