— Det er komplett ubegripelig at den tidligere miljøvernministeren ikke engang ble valgt inn i gruppestyret for Høyre etter valget i fjor. Like uforståelig var det at han heller ikke fikk et av vervene som komitéleder. Det er da ikke så mange talenter i denne stortingsgruppen! sier Marvin Wiseth.

Knapt noen høyrepolitiker har vært så populær i nyere tid som den tidligere Trondheims-ordføreren. I dag står han uten noe verv i partiet, og er til daglig direktør i Sparebank 1 Midt-Norge.

I dette intervjuet denger han løs på ledelsen i Høyre, men lar det skinne klart igjennom at han sikter til Erna Solberg.

-Total feilvurdering

Man kan være fristet til å spekulere i hva som ligger bak når partiledelsen gjør alt for å holde en så dyktig og populær politiker som Børge Brende nede. Det er uansett en total feilvurdering, det vi har vært vitne til, sier Wiseth som i sin ordførerperiode hadde et nært og fortrolig samarbeid med Brende.

Marvin Wiseth regner med at disse forbigåelsene har hatt betydning for den tidligere statsråden da han var villig til å forlate politikken og stille som norsk kandidat til den ledige jobben som sjef for FNs miljøprogram UNEP, med stasjon i Nairobi i Kenya. Han trakk riktignok korteste strået da stillingen nylig ble besatt.

– Etter alt det som har skjedd med ham i Høyre etter stortingsvalget var det nok ikke vanskelig å stille seg til disposisjon, resonnerer Wiseth.

Partileder?

Vil du selv gi noe råd til Erna Solberg om å satse på ham?

— Personer er viktig i politikken, men det vil ikke Høyre høre på. Partiet har helt opplagt tatt for dårlig vare på ham. Slik jeg ser det bør Brende få sjansen som partileder, etter tidligere å ha vært nestleder. Han vil være et sterkt navn, med rett alder og en solid rikspolitisk erfaring.

— Bør han overta etter Erna Solberg på landsmøtet allerede i vår?

– Det er ikke særlig formålstjenlig å utfordre henne når hun selv er innstilt på å ta gjenvalg. Det er aldri smart å ha en partileder på oppsigelse. Inntil videre har hun derfor tillit, fortsetter Wiseth.

- Bunnen ennå ikke nådd

Han er alt annet enn optimist på Høyres vegne fremover:

– Jeg tror ikke at bunnen er nådd for Høyre ennå. Det trengs samling i bånn, uten at jeg har resepten på de gode løsninger. Men Høyre er den store taperen i norsk politikk for tiden. Vi må ikke glemme at det er velgerne som har plassert partiet slik at det taper i kampen om oppmerksomhet. Den eneste oppmerksomheten det får har et negativt fortegn og gjelder lederproblemene.

– Hva har gått galt?

– Den viktigste oppgaven er å verne om enkeltmennesket. Ledelsen har vært for mye opptatt av alt som har med økonomi å gjøre, selv om det naturligvis er viktig nok. Dessuten består ledelsen av altfor like typer, sier han.

Scanpix