OLAV GARVIK

Allerede før de norske soldatene i går kveld satte sine føtter på norsk jord igjen etter et halvt års tjeneste i Basra i Sør-Irak, fikk både statsministeren og utenriksministeren så hatten passet.

Som regjeringens fremste talsmenn i Irak-spørsmålet ble de fra offisershold bl.a. beskyldt for å fremstille den norske deltakelsen som langt mindre alvorlig enn den egentlig er.

— Å kalle det norske engasjementet en humanitær aksjon er nærmest en dekkoperasjon. Det er krig, og ingenting annet, de har deltatt i, sier nestleder i Befalets Fellesorganisasjon (BFO), Eivind Solberg, til Bergens Tidende.

Savner ærlighet

Leder i Senterpartiet, Åslaug Haga, har en liknende angrepsvinkel:

— Jeg savner rett og slett ærlighet når regjeringens fremste folk har begrunnet hvorfor Norge skulle delta. Det er ingen tvil om at regjeringen ønsker å plastre et sår som den trodde var oppstått i forhold til amerikanerne og til dels britene.

— Mener du med andre ord at Bondevik og Petersen ikke har lagt alle kort på bordet?

— Jeg skulle ønske at de hadde vært mer ærlige i begrunnelsen for å sende norske styrker til Irak. Da man valgte å delta, lå det ikke engang en FN-resolusjon til grunn. Vi har fra Senterpartiets side på prinsipielt grunnlag vært uenig i at Norge skulle bidra med soldater, for i praksis ville det være umulig å skille mellom okkupasjonsstyrkene og den norske kontingenten, sier Haga til Bergens Tidende.

- Full tillit til soldatene

— Har det vært en kamuflert aksjon fra regjeringens side?

— Det vil nok være å strekke det for langt. Og jeg sier ikke at de norske soldatene ikke har utført en humanitær innsats. Men mitt poeng er som nevnt at jeg savner ærlighet fra norske myndigheter.

— Ifølge oberst Tor Helge Moen, som er sjef for ingeniørkompaniet som nå er vendt hjem, har soldatene vært meget frustrert over den kritiske holdningen de er møtt med, bl.a. fra dere i opposisjonen?

— Jeg har vært svært nøye med å understreke at vår motstand er politisk motivert. Jeg har aldri stilt spørsmål ved deres kompetanse og skikkethet. Jeg har faktisk hele tiden tilføyd at jeg har hatt full tillit til soldatene.

— Føler du deg ikke truffet av kritikken?

— Nei, jeg gjør ikke det. De har hatt en krevende oppgave, og de har min fulle sympati. Men også soldatene er tjent med en åpen debatt om det de har vært med på.

Holde folk for narr?

Eivind Solberg i BFO reagerer mest på regjeringens måte å omgå realitetene på når for eksempel statsministeren har forklart og begrunnet norsk militær tilstedeværelse i Irak.

— Det er en manglende vilje til å kalle en spade for en spade. Jeg kan ikke finne annen forklaring enn at det er utslag av den norske folkesjela, hvor vi ønsker å snakke om fred lengst mulig. Men for dem som har vært uten i felten, er det krig de har vært med på. Å snakke om noe annet er helt meningsløst. Det er i så fall å holde folk for narr, sier Eivind Solberg.