• Det er politisk dobbeltmoral av Kjell Magne Bondevik å kritisere forholdet mellom LO og AP når han ta imot penger av Christen Sveaas og Stein Erik Hagen - og så like etterpå fjerner skatten på aksjeutbytte.

OLAV GARVIK

Jens Stoltenberg slår hardt tilbake mot statsministeren som i det siste har anklaget Arbeiderpartiet og LO for å ha altfor nære og uheldige bånd. Hittil er det først og fremst LO-leder Gerd-Liv Valla som har tatt til motmæle og vært i duell med Bondevik. Men i samtale med Bergens Tidende velger også Ap-lederen å synge skikkelig ut.

— Etter mitt skjønn er det politisk dobbeltmoral når regjeringspartiene på den ene side mottar betydelige summer fra Norges mest formuende menn og like etterpå fjerner aksjeskatten til stor glede for de samme folkene. Og så sier han at det er galt av LO å samarbeide med oss for å få en god pensjon!

- Mistenkeliggjøring

— Dette er sterke insinuasjoner?

— Han antyder jo hele tiden at det er gjenytelser fra oss til LO. Det er han som mistenkeliggjør oss . Jeg antyder ikke at dette er kobling. Men det er like meningsløst av ham å antyde at vi samarbeider med LO med tanke på kobling og gjenytelser.

— Har du selv noe svar på hvorfor disse anklagene kommer nå?

— Det er nok fordi høyresiden er i ferd med å tape terreng blant velgerne.

— Er det ubehagelig med slike anklager fra landets statsminister?

— Nei, men jeg er noe opprørt over den sterke ordbruken og mistenkeliggjøringen. Jeg er for øvrig ikke i tvil om at folk flest ser poenget i at vi på vår side kan samarbeide med LO om en god pensjonsordning når de samtidig ser at Bondevik lar rikfolk som Rimi-Hagen slippe aksjeskatten.

— Du har meget nær kontakt med LO-lederen. Det kan du ikke benekte?

— Vi hadde mer kontakt tidligere, da hun var medlem av Arbeiderpartiets sentralstyre.

«Usosialt budsjett»

Jens Stoltenberg sier at han frykter «et usosialt budsjett» fra regjeringen 6. oktober, et budsjett som er altfor stramt i forhold til oppgavene innenfor skole- og omsorgssektoren.

— I fjor var du likevel med og berget Bondevik-budsjettet?

— Ja, og det fikk vi mye igjen for. Vi sørget bl.a. for å skaffe tre milliarder kroner ekstra ved budsjettforliket. Det kom ikke minst Bergen kommune til gode, ved at man fikk nærmere 100 millioner kroner mer å rutte med enn hvis Erna Solbergs budsjett var blitt stående, sier han.

Stoltenberg mener at regjeringens pengebruk er meget sårbar med tanke på trangere tider, og det er særlig skattelettelsene han har i tankene.

Positivt med «god råd»

— Jeg er tilhenger av å føre motkonjunkturpolitikk. Men det er viktig å satse på tiltak som lett kan reverseres når det lysner. Forrige gang vi hadde høy ledighet, brukte vi mange penger på bl.a. veibygging og arbeidsmarkedstiltak. Det burde vi også gjøre nå. Skattelettelser, derimot, er mer varige og vanskeligere å reversere, sier han.

— Du etterlyser ofte en mer rettferdig skattepolitikk. Hva vil du konkret gjøre i høst for å få dette til?

— Det er for det første all grunn til å endre skatten på aksjeutbytte, og for det andre å øke bunnfradraget. I tillegg vil vi øke fradraget for fagforeningskontingent.

— Er du ikke redd for at den såkalte kjøpefesten bare vil fortsette når folk jevnt over får stadig bedre råd?

— Det er positivt at folk flest får god råd. Problemet under denne regjeringen er snarere at de som har mye fra før, har fått mye mer enn dem som har lite å rutte med, sier Ap-lederen.

TRAVELT BESØK: Jens Stoltenberg gjestet Bergen i går, og møtte både fagforeningsfolk, elever på Bergens Katedralskole og seminardeltakere på Haukeland Universitetssykehus.<br/>Foto: BENT ARE IVERSEN