— Vi har snakket med sakens aktører, og det ser ut som ukene 2 til og med 7 er mest aktuelt, sier førstekonsulent Ragna Tilly Herrefoss ved Agder lagmannsrett til NTB.

Selv om lagmannsretten ikke formelt har berammet ankesaken, har retten i lang tid planlagt andre store saker ut fra at ukene 2-7 vil gå med til ankene fra Viggo Kristiansen (22) og Jan Helge Andersen (21).

Endelig beramming vil trolig skje i løpet av de aller nærmeste dagene. Onsdag sendte nemlig førstestatsadvokat Edward Dahl sakens dokumenter til lagmannsretten.

NTB