Prestens forsvarer, Håvard Helle, har allerede signalisert at saken vil bli anket til Høyesterett, mens aktor, statsadvokat Jogeir Nogva er rimelig fornøyd med resultatet.

— I lys av at påtalemyndigheten krevde sju års fengsel, tror jeg ikke presten har så mye å hente på en anke, sier Nogva til NTB.

Redusert straff

Straffen presten har fått i Frostating lagmannsrett er et halvt år kortere enn dommen han fikk i Søre Sunnmøre Herredsrett.

I tillegg til fengselsstraffen er presten fradømt retten til å være prest og sjelesørger for all framtid, og må betale erstatning og oppreisning til de fornærmede med til sammen 610.000 kroner. Dette er 230.000 mindre enn han ble dømt til å betale i herredsretten.

Erstatnings- og oppreisningsbeløpene fordeler seg med 150.000 kroner til den eldste datteren (redusert fra 200.000 kroner), 90.000 kroner til hver av de to yngste døtrene (redusert fra 150.000 kroner) og 280.000 kroner til kvinnen fra Østlandet som nå er bosatt i Hordaland (redusert fra 340.000 kroner).

(NTB)