Familien Bølands advokat, Vigdis Magistad, sier til NRK at familien ikke ønsker å gå videre med saken.

– Byrden blir for stor for familien. De er slitne, og orker ikke mer. De føler seg dypt krenket og mener retten ikke har lyttet til hva de har å si i denne saken, sier Magistad.

Familien at det ikke har kommet noen reaksjon fra samfunnet overfor drapsmannen.

En 26 år gammel etiopier ble i Valdres tingrett funnet skyldig i drapet på bussjåføren 16. februar 2003, samt en annen beboer på Lundeskogen asylmottak. 26-åringen ble ikke dømt til fengsel, fordi han ikke var strafferettslig tilregnelig. Retten anså sinnssykdom som hovedårsak til drapet og dømte han derfor til tvungen psykisk helsevern.

Familie Bøland gikk til sak på eget initiativ og krevde en erstatning på 3,4 millioner kroner fra drapsmannen. I juni tapte de erstatningssaken i Eidsivating lagmannsrett. Dommen i lagmannsretten var enstemmig og konkluderte med at drapsmannen var psykotisk og at han derfor ikke burde belastes med erstatningsansvar.