Henleggelsen er i tråd med flertallsinnstillingen til SEFO, som er det særskilte etterforskningsorganet for politisaker. Men advokat John Arild Aasen, som representerer pårørende til den avdøde 19-åringen Kristian Eggen Lensebakken, gjør det overfor NTB klart at saken vil bli anket inn for Riksadvokaten.

— Vi mener det vil være riktig å reise tiltale for uaktsomt drap, sier advokat John Arild Aasen. Han mener 19-åringen, som døde av en blandingsforgiftning av alkohol og legemidler, skulle vært brakt direkte til sykehus i stedet for å bli satt i drukkenskapsarresten.

Vitner skal aldri ha sett noen person så beruset, så borte vekk og virkelighetsfjern som det 19-åringen var under innbringelsen til politistasjonen.

Uenighet i SEFO

SEFO har etterforsket omstendighetene rundt dødsfallet for å finne ut om noen av polititjenestemennene som tok hånd om Lensebakken kan ha forsømt seg eller utvist uforstand i tjenesten.

Blant de tre medlemmene i SEFO er det uenighet. Tingrettsdommer Trond Christoffersen mener det burde vært tatt ut tiltale i saken. Han uttrykker tvil om politiets utviste skjønn ved innbringelsen til drukkenskapsarresten — uten noen forutgående helsekontroll — har vært i strid med den aktsomhetsnormen som knyttes opp mot straffelovens paragraf om uaktsomt drap.

Sivilt søksmål

De to tjenestemennene som innbrakte Lensebakken til politistasjonen, har fått sin sak henlagt etter bevisets stilling. Tjenestemannen som hadde tilsyn med 19-åringen i arresten, har fått sin sak henlagt med påskriften «intet straffbart forhold anses bevist».

— Dersom saken blir henlagt også av Riksadvokaten, er vi innstilt på sivilt søksmål mot polititjenestemennene. Vi mener også Hamar politistasjon bør ilegges foretaksstraff, sier advokat John Arild Aasen til NTB.

Celledødsfallet har utløst debatt — både innen politiets øverste ledelse og på høyt politisk nivå — om politiets instruks og tjenestemennenes skjønnsvurderinger i rusmiddelsaker. Siden mars 1996 har det vært tre celledødsfall ved Hamar politistasjon.