Anken gjelder bare politikvinnen som hadde lengst ansiennitet, og som førte politibilen.

Kolliderte Under biljakten forfulgte politiet en varebil i motgående kjørefelt, til tross for at de fikk ordre om å avbryte jakten. Varebilen kolliderte til slutt med en annen bil, og kvinnen som kjørte denne bilen, omkom i ulykken.

Oslo byrett mente saken var for svak til å dømme polititjenestemennene.

— Uttrykker aksept - Dommen slik den står fra byretten, gir uttrykk for en aksept av forfølgelse i motgående kjørefelt, konstaterer statsadvokat Arne Willy Dahl overfor NTB.

Den eventuelle ankesaken i Borgarting lagmannsrett vil i prinsippet være lik den første saken i byretten, men den yngste av politifolkene vil ikke få sin frifinnelse prøvet.NTB