Oslo tingrett mente drapet var rasistisk motivert. Retten fant også at Kvisler hadde handlet like aktivt som Jahr. Begge var tiltalt for forsettlig drap.

— Riksadvokaten har besluttet at påtalemyndigheten skal anke over straffeutmålingen i dommene for Kvisler og Jahr. Vi mener at straffen ikke er streng nok, sier aktor Berit Sagfossen til NTB.

Hun sier at påtalemyndigheten har besluttet å godta dommen til Veronica Andreassen (18). Andreassen ble dømt til fengsel i tre år for medvirkning til legemsbeskadigelse med døden til følge.

Benjamin Hermansen ble drept like ved sitt hjem på Holmlia 26. januar i fjor.

(NTB)