Riksadvokaten mente at dommen fra Salten herredsrett på to års fengsel, derav ett år betinget, var for mild. Dommen ble derfor anket, men nå er det klart at det ikke blir noen ny runde i rettsapparatet.

-Mats er svært fornøyd med at Hålogaland lagmannsrett har nektet anken å bli fremmet for retten. Vi tolker dette som at retten mener det er på tide å få avsluttet denne saken, sier Espen Strøm, en av Storviks advokater til Nordlands Framtids nettutgave.

Mats Storvik ble i herredsretten dømt for å ha medvirket til at venninnen Hetal Amin tok sitt eget liv i Amsterdam 22. januar 1998.NTB