— Angsten gjør noe med menneskesinnet. Her er en klarere eksistensiell angst som får oss til å spørre: Hva vil jeg med livet mitt? Hva bruker jeg livet til? mener Ottar Reinertsen, sykehusprest ved Sandviken Sykehus i Bergen.

Færre flyr

Reinertsen utdanner prester i Tyskland innen bibliodrama. Med psykodrama som utgangspunkt lærer han dem å arbeide på nye måter med bibeltekster. På sine reiser til København og Hamburg denne høsten har han registrert halvfulle fly. Langt færre flyr på kontinentet etter 11. september.

— Hos dem som rammes av sinnslidelse legger jeg merke til en større religiøs aktivitet enn tidligere. Jeg tror det handler om å holde fast i noe, noe som er trygt, mener Reinertsen.

— Angsten kan ta mange veier. Hvilken type angst bekymrer deg?

— I mange sammenhenger opplever vi en angst for å tenke nytt. Alt skal være som før. Det kjennes trygt. Nye tanker kan rokke ved noe av livsgrunnlaget, påpeker Ottar Reinertsen.

Fundamentalismen har noe av angsten ved seg. Her er en angst for å stille spørsmål, angst for ny kunnskap. Fundamentalisten lytter ikke og viker unna den kamp det kan være å la seg bryne mot andres tanker. Undringen har angsten ved sin side.

Angst for døden

— Standardverket om angst er skrevet av en teolog, Søren Kierkegaard. Hvordan vurderer du det?

— Angsten spiller en stor rolle innen religionen. Noe får oss til å skjelve i Guds nærhet. Samtidig er her noe som drar oss mot Gud. Alle religioner har noe av det samme, en angst for døden og for det som er større enn oss selv. Samtidig er det Gud som blåser livsånde inn i oss, understreker Reinertsen.

Angsten er noe vi drar med oss fra første barneår. Mange har en liten knerten, en sutteklut eller en bamse med seg for å kjenne trygghet. Angst for døden og for ulike sider ved vår eksistens følger oss hele livet.

— Angsten kan være en drivkraft til noe positivt. Ofte er det en smerte som driver en forfatter til å skrive, påpeker Reinertsen.

Bearbeide smerte

På den annen side kan angsten lamme. Da er bevissthet om noe av angsten en hjelp til å bearbeide den og leve med den. Det er en hjelp å snakke om sin angst. Kanskje kan vi spørre hverandre: Hva er din angst? Det å hente angsten frem er en hjelp til å bearbeide vår smerte.

— Har vår tids mennesker flyktet inn i materielle ting og glemt de indre verdier?

— Hus, arbeid, anseelse og rikdom gir trygghet. Mange legger mye av sin identitet i de ytre ting. Hva er så våre verdier? Vi har alle nytte av å spørre hva det egentlig er som betyr noe for meg, mener Reinertsen.

— Hva gir livskraft?

– Jeg ser for meg et bilde av det store treet Yggdrasil. Det har grener i himmelen og røtter langt ned i avgrunnen. Mesterlig skildrer det hva det vil si å være menneske. Selv den største helgen har svarte skygger, påpeker Ottar Reinertsen.

Å være menneske mener han er å være meg selv slik Gud har skapt meg. Det handler og om å dele ekthet, dele byrder, det vi sliter med. Samtidig handler det om å lytte til andre mennesker. Å dele svakhet har kraft i seg til å foredle.

VENDEPUNKT: Angrepene på World Trade Center har preget oss alle.
FOTO: SCANPIX