Men tiltakene som er satt inn, har i liten grad virket. I løpet av et år har norske arbeidstakere rundt 25 millioner sykedager, regnet i dagsverk. Og vi blir ikke friskere. Fra annet kvartal 2001 til annet kvartal i år økte sykefraværsprosenten fra 6.2 til 6.5, utenom egenmeldt fravær. Den totale sykefraværet ligger på cirka 8,2 prosent. .

— Virkemidlene er i for stor grad rettet mot den enkelte. Dermed behandler vi symptomer, i stedet for årsakene, sier forsker Lars Andersen. Han mener det hjelper lite med oppfølging av den enkelte hvis problemene bunner i hvordan arbeidet er organisert.

— Gjør vi ikke noe med kommunikasjonen og organiseringen i bedriftene, vil klientstrømmen fortsette å øke.