Mest bekymret er hun over skadevirkningene innover i innvandrermiljøene. I samtale med Bergens Tidende reagerer kommunal— og regionalministeren blant annet på at de muslimske lederne formidler et bilde av norske kvinner som jevnt over løsaktige og utro.

— Jeg har selv vært i møte med imamer, og det slår meg at flere av dem bor og virker her uten å kjenne det norske samfunn. De kommer hit til landet og lærer seg knapt å snakke norsk. Det må være et alvorlig problem for de muslimske menigheter, sier statsråden.

- De skader ungdommen

— Kan du foreta deg noe som statsråd?

— Myndighetene kan ikke akkurat nekte å gi dem arbeidstillatelse, men på en større konferanse med innvandrergruppene i august blir det naturlig å drøfte disse problemene.

— Gjør imamene større skade enn gagn?

— De skader norsk innvandrerungdom, fordi de ved sin opptreden virker forsterkende på fordommer mot det norske samfunn. Jeg er for eksempel provosert av at imamene nører opp under de fordommer en del mannlige innvandrere har mot norske kvinner. De har et bilde av at de jevnt over er løsaktige og utro. Dette resulterer i at innvandrergutter får et feilaktig syn på norske jenter. I det store og hele overfokuserer imamene på sex, sier Solberg.

Bønn for mødrene

Statsråden nevner at hun nylig hadde et møte med innvandrerungdom. Det klareste budskapet deres var at mødrene måtte få bedre hjelp til å lære seg norsk.

På et partimøte i Bergen tirsdag om den kommende storbymeldingen varslet Erna Solberg at integreringsproblemene vil stå sentralt.

Hun opplyste at regjeringen vil sørge for en langt mer effektiv og forpliktende norskopplæring enn hittil. Mens den hittil har vært et tilbud, blir den heretter obligatorisk.

«Forsvinner» i byene

— Dette er helt nødvendig, for i løpet av året skal 8800 flyktninger som har fått opphold på humanitært grunnlag bli utplassert i kommunene.

Dette blir et enormt løft, og det krever et mye bedre apparat til å integrere dem enn vi tidligere har hatt. Det har også vist seg at flyktninger og asylsøkere som er utplassert i mindre kommuner, ofte drar inn til de større byene etter en tid. Derfor er dette et storbyproblem, i og med at de i mange tilfeller «forsvinner» fra det offentlige hjelpeapparatet der, sier Erna Solberg.