Forsvarskomiteen avgir sin innstilling i saken om fortsatt modernisering av Forsvaret på mandag, men Bergens Tidende er kjent med hovedinnholdet i forliket.

Ap er enig med regjeringen i at Forsvaret skal bli tilført 118 milliarder 2004-kroner i perioden 2005-2008. Det betyr et årlig budsjett på 29,5 milliarder kroner. Samtidig rettes det usedvanlig tungt skyts mot Forsvarets sløsing.

Millionlønninger og ukultur

I et internt Ap-notat, som Bergens Tidende er i besittelse av, står det:

«Forsvarets største problem er altfor høye drifts— og lønnsutgifter, for mange og uoppsigelige skrivebordsoffiserer og et lønns- og tilleggssystem som får svimlende utslag.... Det kreves flere grep for å få til strukturelle endringer og stoppe den ukulturen som har utviklet seg.»

Bakgrunnen for kraftsalven er blant annet et brev Forsvarsdepartementet har sendt Forsvarskomiteen på Stortinget. Her opplyses det at tilleggene som havner i lomma på norske offiserer er mer enn fete. 47 offiserer hadde i 2002 en inntekt på mer enn 1 million kroner. 434 offiserer tjente mellom 750.000 og 1 million kroner.

- Må under kontroll

Forsvaret har siden 2002 brukt 2,63 milliarder kroner på å bli «kvitt» 2000 offiserer. Sluttpakkene er usedvanlig gunstige. Sluttpakkesystemet innebærer at en offiser kan få 45 % av grunnlønnen fra fylte 40 år, og frem til pensjonsalder.

Utbetalingen blir ikke avkortet selv om personen får seg ny jobb. Det er på denne bakgrunn Ap lister opp som en seier at «systemet med tillegg gjennomgås og slankes. Kostnadsveksten må komme under kontroll», heter det.

Forbud mot kontraktører

Ap lister opp 21 punkter hvor de har fått gjennomslag i forhandlingene med regjeringspartiene på Stortinget.

I forliket har Ap fått gjennomslag for at en rekke nedleggings- og flyttesaker må revurderes og omgjøres. Det betyr blant annet at kystvakthelikoptrene forblir i Bardufoss, at kystvaktjegerne forblir i Harstad, at to HV-distrikter opprettholdes i Finnmark, at Forsvarsmusikken beholdes i Horten og Trondheim. Men fra Ap-hold fremholdes det som særlig viktig at «vi har klart å stoppe privatiseringen».

Det innebærer blant annet at det vil bli forbud mot å la private kontraktører delta i norske styrker under internasjonale operasjoner. I den forbindelse vises det til USA og krigen i Irak hvor private kontraktører har spilt en viktig rolle for okkupasjonsmakten. I tillegg slås det fast at det ved kjøp og utsetting av støttefunksjoner må dokumenteres at det gis bedre tjenester, høyere kvalitet og effektivitet enn det Forsvaret selv kan bidra med.

TRENGER OPPSTRAMMING: Et internt Ap-notat Bergens Tidende har fått tilgang til, beskriver en ukultur i Forsvaret med altfor høye drifts- og lønnsutgifter, for mange og uoppsigelige skrivebordsoffiserer og et lønns- og tilleggssystem som får svimlende utslag. Det kreves strukturelle endringer for å stoppe den ukulturen som man mener har utviklet seg. Bildet er tatt ved Forsvarets spesialkommando på Rena.<br/> ARKIVFOTO: FRM-FOTO